heatmatcher-ijmuiden-room

Zó werkt Hero Balancer

Hero Balancer: de toepassing en techniek

Hero Balancer zorgt voor een optimale afstemming van de warmtevraag in een gebouw of appartementencomplex, met een absolute voorrang voor de duurzame energiebronnen.

De slimme regeling stemt voortdurend de (duurzaam) opgewekte warmte af op het energiegebruik van de bewoners en het gebouw. Hierbij maakt de regeling gebruik van voorspellingen en patronen en vooral van tijdelijke opslag in buffers. Zo kan het moment waarop de opwekking het meest efficiënt is, worden losgekoppeld van het moment van het gebruik van de energie.

Hero Balancer zorgt voor een slimme inzet van verschillende bronnen voor opwekking van duurzame warmte, zoals zon thermische panelen, een warmtepomp, buffers of de reguliere verwarmingsboiler. Hierbij wordt constant gekeken naar hoeveel warmte er beschikbaar en nodig is. Dit doet Hero Balancer aan de hand van slimme voorspellingen en verwachtingen.

Rekening houden met weersverwachtingen

Hero Balancer verzamelt in de eerste plaats informatie over de weersverwachtingen voor de aankomende dag.

Dit geeft een redelijk beeld van hoeveel warmte er kan worden opgewekt door bijvoorbeeld zon thermische panelen. Naast de zonintensiteit is de temperatuur van belang omdat die grote invloed heeft op de warmte nodig voor de verwarming van het gebouw.

De bodem als buffer

In de winter verwarmen wij de appartementen met maximaal opgewekte duurzame warmte.

In de zomerperiode onttrekken we de overtollige warmte uit de appartementen. Deze appartementen worden daardoor comfortabel gekoeld. De onttrokken warmte, dus de energie die in de zomer over is, wordt in de bodem opgeslagen en in de winterperiode gebruikt. Zo gebruiken we de bodem als één grote buffer.

Focussen op het gedrag van bewoners

Ook het gedrag van bewoners is van groot belang.

Als in de ochtend meer mensen gebruik maken van warmte (douchen en wassen) moeten de buffers op dat moment volledig zijn gevuld met warm tapwater. Douchen bewoners meer verspreid over de dag, dan kan de warm tapwater-voorraad iets kleiner worden gehouden en direct worden aangevuld met zonnewarmte, mits die beschikbaar is. Zo wordt de inzet van duurzame bronnen optimaal afgestemd op het gebruik.

Algoritme schakelt altijd de juiste bron in

Hero Balancer bestudeert de vraag en het aanbod van warmte en denkt ná.

Hoeveel warmte is er nu beschikbaar, hoeveel warmte moet ik geven en wie levert deze warmte? Aan de hand van deze informatie bepaalt de software binnen Hero Balancer, het algoritme, welke bron het beste kan worden benut. Duurzame bronnen krijgen voorrang om het systeem van warmte te voorzien en de buffervaten te vullen, maar soms draagt een ketel een steentje bij.

Peer tot peer systeem zorgt voor aantrekkelijke ‘offerte’

De software, een peer to peer systeem, krijgt specifieke installatiesignalen door van ‘agenten’.

Deze ‘agenten’ vertegenwoordigen de verschillende installatiecomponenten. Zo wordt gesignaleerd hoeveel energie de agent (het installatieonderdeel) nodig heeft of kan aanbieden. Hero Balancer legt alle vragen en aanbiedingen van energieleveranciers naast elkaar en presenteert een gemeenschappelijke, sluitende ‘offerte’ op het gebied van warmte. In deze offerte krijgt duurzame energie voorrang boven het gebruik van minder duurzame opwekkers. Dit bespaart energie én de inkoop van fossiele brandstoffen.

Een besparing mogelijk tot 40%

Het bijzondere van Hero Balancer is dat deze zo is opgebouwd dat elk gebouwbeheersysteem dat verschillende warmtebronnen combineert ervan profiteert.

Hoe groot het profijt is, hangt uiteraard af van hoe slim het huidige systeem al is om de energie-en kostenbesparing te berekenen. Bij een systeem dat nog geen gebruikt maakt van voorspellingen, weersverwachtingen en geen voorrang geeft aan duurzame bronnen, zijn verbeteringen tot wel 40% mogelijk. Zelfs in een goed ingeregelde, bestaande duurzame energieinstallatie kan Hero Balancer zorgen voor zo’n 2 tot 5% hoger rendement.

Gebruikers genieten van duurzaam comfort

Voor de bewoners en gebruikers verandert er niets.

Zij kunnen nog steeds vertrouwen op dezelfde aangename warmte, op elk gewenst moment. Met het verschil dat zij genieten van uiterst dúúrzame warmte. Met andere woorden: bewoners en gebruikers hoeven niets te doen, zijn duurzaam bezig én worden omringd door een optimaal comfort.